Tiếng Việt

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Định hướng chiến lược của Công ty cổ phần Đầu tư và Bán lẻ BT là xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm: phân phối hàng tiêu dùng nhanh FMGC, phát triển Letee - Chuỗi cửa hàng 100% Made-in-Japan và kinh doanh Online to Offline - DOGO Apps với tổng doanh thu 1.500 tỷ/năm và tốc độ tăng trưởng 30%/năm.

Kênh bán lẻ: Phát triển thương hiệu Letee - Chuỗi cửa hàng 100% Made-in-Japan trên toàn quốc và thế giới. Theo kế hoạch đến năm 2018, hệ thống Letee sẽ đạt con số 100 cửa hàng trong phạm từ miền bắc đến Đà Nẵng và chạm mốc 200 cửa hàng cho các tỉnh còn lại vào cuối năm 2019. Từ năm 2020, hệ thống này sẽ được phát triển tại thị trường Đông Nam Á và Châu Á. Doanh thu dự kiến đạt 500 tỷ/năm.

Kênh phân phối hàng tiêu dùng nhanh FMCG: Phát triển mạnh mẽ số lượng điểm bán hàng trên phạm vi toàn quốc, đến cuối năm 2017, hệ thống phân phối FMCG phải đạt con số 40.000 điểm bán và kế hoạch tăng thêm 20.000 điểm bán mỗi năm. Khai thác thêm hàng mới và hợp tác với những nhà sản xuất mới trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…để đưa thêm lượng hàng cho kênh phân phối. Doanh thu dự kiến kênh phân phối đạt 500 tỷ/năm, mức tăng trưởng 30%/năm.

Thương mại điện tử: Với ý tưởng độc đáo dựa trên các nguồn lực sẵn có của kênh phân phối FMCG, chúng tôi định hướng đến năm 2020 sẽ đạt con số ít nhất 300.000 thành viên sử dụng Apps và ước tính doanh thu đạt 500.000.000/năm và tăng trưởng đạt 30%/năm.

Với mong muốn thu hút đầu tư từ các đối tác có tiềm lực tài chính, có công nghệ và kinh nghiệm bán lẻ của các đối tác tiềm năng, chúng tôi đang chuẩn bị các bước cơ bản để đạt mục tiêu IPO vào cuối năm 2019.

Chúng tôi định hướng đến một môi trường làm việc đầy nhân văn, nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự tài năng cho tương lai, luôn sẵn sàng các nguồn nội lực để đón đầu xu thế thị trườngvà không ngừng lớn mạnh cùng Việt Nam.