Tiếng Việt

TRIẾT LÝ KINH DOANH

3 triết lý kinh doanh
 

 • BT luôn coi trọng mọi mối quan hệ với khách hàng, không chỉ là người bán hàng thông thường, chúng tôi là nhà tư vấn sản phẩm, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, quan tâm và chăm sóc trọn đời sản phẩm để cùng vui với khách hàng và chia sẻ, xử lý mọi vấn đề cho khách hàng với phương châm niềm vui khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
 •  
 • Thay đổi là cội nguồn của mọi sự phát triển và sáng tạo, sự thay đổi giúp chúng tôi luôn bắt kịp thị trường, thích ứng với biến thiên của đất nước, của ngành và tôi luyện bản lĩnh, sẵn sàng chuyển mình và đứng vững trước bất cứ biến cố nào.
 •  
 • Tôn trọng nhân viên: Nhân viên là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi tôn trọng ý kiến của từng thành viên, tạo môi trường phân quyền rộng mở để mỗi thành viên trong công ty được tự do đưa ra sáng kiến và chịu trách nhiệm về những sáng kiến của mình, tôn trọng cá tính của mỗi thành viên và đảm bảo sự đối xử công bằng trong toàn bộ hệ thống.
 •  


 

4 Giá trị cốt lõi
 

 • Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
 •  
 • Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT lấy chất lượng làm nền tảng; duy trì đạo đức; lấy 3 CHẤT để cam kết với khách hàng: Chất lượng hàng hóa – Chất lượng dịch vụ - Chất lượng nhân viên.
 •  
 • Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Luôn nâng cao TRÍ lực: “không tự mãn với hiện tại, không ngừng nghiên cứu sáng tạo .
 •  
 • Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT xây dựng các mối quan hệ với tinh thần NHÂN văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất